KOBE STRIPLOIN – THĂN NGOẠI BÒ KOBE NHẬT BẢN STEAK

10.500.000

Đặt hàng ngay Giao hàng trong ngày tại Tp.HCM