RIB EYE – THĂN LƯNG BÒ WAGYU A5

5.500.000

Đặt hàng ngay Giao hàng trong ngày tại Tp.HCM