KOBE RIB EYE – THĂN LƯNG BÒ KOBE NHẬT BẢN STEAK

10.700.000

Đặt hàng ngay Giao hàng trong ngày tại Tp.HCM