Gân bò Úc

255.000

Đặt hàng ngay Giao hàng trong ngày tại Tp.HCM